Kam s vybranými penězi?


Vybrané peníze poslouží na dobročinné účely - buď si samy vyberete osobu, které budou peníze určeny (někoho ve svém okolí - skutečném nebo virtuálním) a nebo je poukážete na Zrnka o.s.

Co se týče plateb na Zrnka:

Veškeré zaslané peníze na Zrnka prosíme označit specifickým sybolem (SS) 99999 a do poznámky napište svůj nick na BC.

Číslo účtu Zrnek, kam budete chtít peníze poslat a variabilní symbol (VS) si vyberete podle toho, který projekt je vašemu srdci nejbližší nebo můžete peníze odeslat bez VS a peníze budou rozděleny na projekty stejným dílem.

Dlouhodobé projekty3789354095/5500 (Klárka VS 180606, Makulka VS 160505, Daník VS 100408, Juliánka VS 201207)
Krátkodobé projekty (pomoc v rámci BC a tam, kde se BC rozhodne, že třeba): 3789354087/5500
Babyklokánci3789354060/5500
Podpora porodních asistentek3789354079/5500
Provozní účet (podporující provoz celého občanského sdružení): 3789354036/5500

Kliknutím na číslo účtu můžete sledovat veškeré transakce. 
Moc děkujeme za získaná zrníčka. Vaší pomoci si velmi vážíme.